TOLKERIET - Tegnsprogstolkning
Kontakt TOLKERIET
 
På e-mail:         tolkeriet@gmail.com
 
På mobil/sms:   4035 4803
 
Uanset kontaktform gives svar på din besked hurtigst muligt.

OBS! Tolkeriet benytter sig af Rmail to Gmail, der kan afsende mails TLS-krypteret, og giver modtageren mulighed for også at svare TLS-krypteret ved at klikke på linket i mailen.
Krypteret svar kræver ikke, at modtageren har Rmail installeret.

Offentlige myndigheder og instanser kan bestille tolk:
1) ved at sende en sikkermail til tolkeriet@gmail.com -
    HUSK: Anfør venligst dato og tidspunkt for opgaven, og 
    hvem, der bestiller i emnelinjen, da adgang til 
    certifikat-krypteret mail af og til svigter.
    Tolkeriets certifikat er tilgængeligt i den offentlige
    certifikatdatabase.
2) gennem brug af Tolkeriets e-boks, der er indstillet til at 
    modtage post fra alle offentlige instanser. 
    Benyt vores CVR nummer 34 51 07 25
3) ved at sende en almindelig mail til Tolkeriet med 
    oplysninger om, hvor og hvornår, der ønskes tolk. 
    Undlad brugernavne og personhenførbare oplysninger.
    Tolkeriet vil da tage kontakt til afsender for yderligere
    information om opgaven.
 
 
Ved bestilling af tolk oplys da venligst følgende:
 
- Dato og tidspunkt (start og slut) for tolkningen
- Tegnsprogsbrugers navn og fødselsdato
- Adresse, hvor tolkningen skal foregå
 
- Kort om indholdet, fx møde med sagsbehandler
- Kontaktoplysninger til hørende deltager, fx sagsbehandlers tlf.nr
- Andre oplysninger, fx 'borgers forældre deltager ved mødet';
  'mødet foregår på fremmedsprog'; 'ved mødet deltager også
   NN som supervisor'; eller lignende
 
- Hvem bestiller opgaven
- Faktureringsadresse og EAN-nummer på den, der betaler
 
 
Ved afbestilling / aflysning af tolk:
 

Opgaver aflyst senest 5 døgn før opgavestart er aflyst rettidigt.
 
Det betyder, at en fredagsopgave med start kl. 12 er rettidigt
aflyst, hvis afbestillingen sker senest søndagen inden kl. 12,
og en mandags-opgave med start kl. 10 er rettidigt aflyst, hvis
den afbestilles senest kl. 10 om onsdagen ugen før.

Anvendes eksterne tolkeleverandører på en opgave, er det
denne leverandørs afbestillingsfrister, der gælder (oftest 7 døgn).

Vær opmærksom på fakturering ved for sen afbestilling
 - se menupunktet 'Produkter og priser'.