TOLKERIET - Tegnsprogstolkning
Velkommen til TOLKERIET
 
TOLKERIET - Tegnsprogstolkning
 
• Er etableret 1. august 2012
 
• DNTM leverandør i Region Sjælland 2016-2017 som
  del af Tolkekonsortiet, og i Region Hovedstaden via 
  anden leverandør.
  DNTM leverandør i Region Sjælland 2018-2019 som
  del af Tolkekonsortiet - Rammeaftalen er forlænget
  til og med 2021

• Leverandør til STUK i Region Sjælland 2015-2019 - 
  Underleverandør på STUK-opgaver fra medio 2019
 
Leverandør til tolkeopgaver i kommuner, jobcentre,
  på sygehuse/hospitaler, skoler, arbejdspladser mv.
 
• Samarbejder med andre selvstændige tegnsprogs-
  tolke og leverandører af tegnsprogstolkning.
 
Virksomheden ejes og drives af examineret
tegnsprogstolk Helle Holm-Andersen og er
beliggende i hjertet af Sjælland.
 
På de næste sider finder du alle de oplysninger,
der er behov for ved bestilling af tegnsprogstolk. 
 
Har du yderligere spørgsmål eller kommentarer,
så send en mail til: 
tolkeriet@gmail.com - også sikkermail - eller 
ring / sms til mobilnummer: 4035 4803.

*******************************************************
Pr. 10. september 2020 træder en ny / ændret  bekendtgørelse i kraft. 
BEK nr. 1317 om kompensation til handicappede 
i erhverv omhandler betingelserne for personlig 
assistance i form af tegnsprogstolk til døve og
hørehæmmede, som er i job.
Bekendtgørelsen fastsætter satser prisstruktur og zonetakster, som er meget lig CFDs seneste fra 2019.
Men som noget nyt er CFD er ikke længere nævnt som prisfastsættende tolkeleverandør i lovgivningen.

Læs BEK nr. 1317 her som pdf:


********************************************************

Pr. 1. april 2019 hæves zonetaksterne for 
jobcenteropgaver jf. CFDs prisjustering.

Fra 1. februar 2020 ændrer CFD prisstruktur og
giver samtidig tillæg et nyk opad.
Se ændringerne her:

  
********************************************************
Tak for besøget.................og på gensyn!!! 


GDPR: 
EUs persondataforordning er trådt i kraft 25.05.18.
Se vores side om Tolkeriets fortrolighedspolitik


 
 Siden sidst redigeret 18-10-2020